Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - mverboog

Pages: [1]
1
Een goede uitspraak is van groot belang om als anderstalige in het Nederlands begrepen te kunnen worden. Toch raakt dit aspect van de Nederlandse taal nog weleens tussen wal en schip. Bovendien zijn veel docenten onzeker over hun eigen kennis van de Nederlandse uitspraakregels. Hierdoor durven ze soms geen feedback te geven op de uitspraak van hun cursisten.
In het NT2-Cahier Uitspraak en spelling beschrijf ik de verschillen tussen uitspraak en spelling in het Nederlands en wat daarbij de struikelblokken voor cursisten zijn. Daarnaast biedt dit boekje handvatten voor het behandelen van uitspraak in de les en het geven van feedback.
Bij het cahier zit een code waarmee u toegang krijgt tot de bijbehorende website, waarop u werkbladen, nakijkbladen, extra oefeningen en handige overzichten kunt vinden.
Auteur: Margreet Verboog

2
In dit NT2-Cahier Grammatica beschrijft de auteur in negen hoofdstukken hoe je goede en effectieve keuzes kunt maken bij het aanbieden van grammatica. Wat leg je uit aan wie en hoe doe je dat? Op die vragen krijg je in dit cahier een antwoord.
Een schematische indeling helpt bij het maken van keuzes over behandelen van onderwerpen en voor welke cursisten dat zin heeft. Verder staan er bij ieder onderwerp mondelinge oefeningen. Dit omdat mondeling oefenen meer en beter effect heeft op taal leren.
Op de website www.nt2school.nl vind je alle grammaticale voorbeeldzinnen die bij dit cahier horen. Je kunt ze gebruiken om in het lokaal op te hangen of uit te delen.
Auteur: Margreet Verboog

3
Margreet Verboog,
Klassenmanagement, hoe organiseer ik mijn lessen? Boom, NT2-cahiers, mei 2017.

Klassenmanagement is de manier waarop een docent haar onderwijs organiseert. Het omvat alle maatregelen die een docent neemt om een krachtig en veilig leer- en werkklimaat te creëren. Hierbij gaat het niet alleen om regels, maar om veel meer aspecten: de klasinrichting, de lesinhoud, de methoden, de manier van werken, de instructie en de relatie tussen docent en leerlingen.
Daarbij zijn  de volgende docentvaardigheden onmisbaar:
De docent is duidelijk.
De docent is consequent.
De docent reageert evenwichtig.
In dit cahier gaan we in op de organisatorische en didactische vaardigheden van de NT2-docent. Vooraf weten wat je wilt en niet wilt is essentieel, zowel voor de organisatie als voor de didactiek.
Het samen opstellen van regels voor de lessen voorkomt ongewenst gedrag, het vastleggen van taken met de vrijwilliger voorkomt irritatie.
Onder didactiek valt het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de cursisten. Daarbij is het geven van verantwoordelijkheid bij het leerproces belangrijk voor motivatie en betrokkenheid.

4
In Taalraps wordt ritme ingezet als zeer effectief middel voor NT2-cursisten om gemakkelijker zinnetjes en constructies te onthouden, en om de typisch Nederlandse accentuering te pakken te krijgen.
In het boekje zijn ruim zestig korte dialogen op een pakkend ritme ingesproken, waardoor cursisten bouwen aan woordenschat en bruikbare spreektaal oefenen, die waardevol is voor het opbouwen van het zelfvertrouwen van de cursist. Daarnaast oefent de cursist ritme, intonatie, zinsaccent en prosodie. 
De raps zijn kort en regelmatig waardoor ze erg geschikt zijn om in de les kort aan bod te laten komen. Als docent kun je daardoor in korte tijd, iedere les op een actieve manier aan spreektaal werken. Herhaling is hierbij van belang en zorgt ervoor dat de zinnetjes inslijpen.
Er zijn eenvoudige en meer gecompliceerde taalraps zodat zowel beginners als gevorderden hun uitspraak in het Nederlands kunnen verbeteren. Het rappen is een aanstekelijke werkvorm voor in de klas, maar zijn ook heel geschikt om individueel mee te werken. Het boek bevat vijf handige registers. Zodat je altijd een goede rap kan vinden bij de situatie die op dat moment in de klas van toepassing is.
Een aanstekelijke werkvorm voor de NT2 les, geschikt voor ieder niveau
In iedere rap komen een of meer onderwerpen aan bod die van belang zijn voor de taalleerder, zoals herkenbare thema's (boodschappen doen, cijfers, familie), belangrijke taalhandelingen (excuses geven, mening geven), grammaticale onderwerpen (er, hulpww., overtreffende trap) en uitspraakkwesties (prosodie, klanken, vloeiende spraak). Bij iedere rap is bovendien een suggestie gedaan voor een spreekoefening die na afloop met de groep gedaan kan worden.
TAALRAPS VOOR IEDEDEREEN
• Voor alle niveaus
• Vanaf 12 jaar
• In te zetten vanaf de eerste les
• Past goed naast iedere methode

Auteurs Lieske Adèr en Margreet Verboog

Voorproefjes op: www.nt2.nl/nl/artikel/92/Taalraps


5
nieuw lesmateriaal / De nieuwe app: SchrijfBeter.
« on: May 19, 2016, 12:50:14  »
Doel van de app SchrijfBeter is anderstaligen in staat te stellen om zelfstandig te oefenen met spraak verstaan en spellen.
Verstavaardigheid is iets dat veel geoefend moet worden, vooral nauwkeurig verstaan, niet op begrip, maar op klank.
Spelling is een onderdeel van het Nederlands dat veel oefening vraagt, als iemand het werkelijk onder de knie wil krijgen. Vooral mensen die willen studeren hebben hierin veel oefening nodig.
De inhoud bestaat uit 16 series van 3 x 20 woorden of zinnetjes, met een stijgende  lijn in moeilijkheid. Bekende  problemen op het gebied van verstaan zijn: verschillen tussen de AA en A, IE en I, EE en IJ, en woorden met een stomme e en woorden met een –t op het eind. Maar ook gereduceerde en verbonden spraak, die voor veel anderstaligen moeilijk te verstaan is.
Veel voorkomende problemen met de spelling zijn de meervouden en de werkwoordsvormen.
Iedere serie bestaat uit 3 soorten oefeningen:  de eerste geeft voor ieder gesproken woord  de keuze uit twee schrijfvormen, een correct en een niet correct:  Maan – man, prees – prijs.
Daarna 20 flitswoorden, waarbij het woord even verschijnt terwijl het te horen is.
Tenslotte 20 woorden als dictee. Na het schrijven wordt de correcte vorm getoond, en de vraag: Heeft u het goed geschreven?
Bij de app behoren  twee soorten toetsen: een grote toets over alle series, en kleine toetsen die bij een serie horen. Beide soorten toetsen kunnen herhaald worden zo vaak men wil, de items zijn steeds wisselend.
Gebruik
Op de website www.schrijfbeterapp.nl staat een uitleg over het gebruiken van de app en korte theoretische uitleg over een aantal aspecten van de Nederlandse spelling, zoals de meervouden en de werkwoorden. Ook de gebruikte woorden en zinnetjes vindt u daar.
Kopen
De SchrijfBeter Winkel is gratis te downloaden in de app store en de  google play. Daarin bevinden zich de instructies en de serie EE – EI/IJ,om kennis te maken met de app.
De 16 series oefeningen en toetsen, zijn te koop voor € 4,99. Vanaf april 2016.
Bekijk ook de app SpreekBeter, voor een betere verstaanbaarheid in het Nederlands. Download de eerste drie oefenseries gratis in de app store of google play: www.spreekbeterapp.nl.

6
Belangrijk nieuws voor taalaanbieders die cursussen Nederlands op de werkvloer geven.[/color][/b]

Er bestaat een Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers
http://stimuleringsregeling.lezenenschrijven.nl/.
Het is een pilot en aanvragen kunnen gedaan worden tot 14 september 2015. Als er te weinig gebruik van wordt gemaakt zal het geen vervolg krijgen, terwijl er voor volgend jaar meer geld beschikbaar is. 
De kansen voor subsidie voor Taal op de Werkvloer liggen bij het Taalakkoord. Op de website kun je partner worden, ook als taalaanbieder of als materiaalmaker:
http://www.taalakkoord.nl/.
Wat je kunt doen als taalaanbieder is samen een aanvraag invullen voor de stimuleringsregeling. Bedrijven nemen in de praktijk vaak niet zelf het initiatief en moeten aan de hand genomen worden.
Op 8 december zal er een bijeenkomst zijn van het Taalakkoord voor
werknemers en taalaanbieders en materiaalmakers, mits die zich hebben aangemeld als Partner bij het Taalakkoord. Taalaanbieders kunnen dan o.a. via een stand zichzelf profileren.


7
nieuw lesmateriaal / SpreekBeter app
« on: October 22, 2014, 16:47:10  »
Beste collega's, NT2 docenten,
In de bijlage staat onze app beschreven, waarmee leerders van Nederlands hun individuele uitspraakproblemen kunnen aanpakken.
Voor Android en Apple gebruikers. In de bus of in bad: overal te gebruiken, met oortelefoon zelfs zonder anderen te hinderen.
Of ga direct naar de site: SpreekBeter.nl.
We horen graag hoe het jullie bevalt.
Margreet Verboog en Lieske Ader

[verwijderd door de beheerder]

8
nieuw lesmateriaal / Taal werkt beter!
« on: September 28, 2013, 16:54:09  »
Taal werkt beter is een methode voor beginners die nauw aansluit bij de situatie op de werkvloer. Het werkboek bevat 16 lessen waarin onderwerpen als veiligheid en hygiëne, je ziek melden, opkomen voor jezelf, aan bod komen aan de hand van dialogen, teksten en taalriedels. De cursisten krijgen allerlei oefeningen en opdrachten aangereikt waarmee ze het geleerde direct in praktijk kunnen brengen.
Taal werkt beter is bij uitstek geschikt om samen met een docent in groepsverband, ook in een omgeving waar geen multimediale middelen zijn, te volgen. De oefeningen en schrijf- en spreekopdrachten kunnen in tweetallen of kleine groepjes worden uitgevoerd. De instructies in het werkboek zijn duidelijk en gericht op zelfstandig werken. Na iedere vijf lessen volgt een herhalingshoofdstuk over de behandelde stof en een toets.
Op de bijbehorende site, www.taalwerktbeter.nl, staan woordenlijsten met vertaling in een aantal talen, audiomateriaal, zoals teksten en taalriedels, extra materiaal om te oefenen met schrijven en spreken en een uitgebreide docentenhandleiding.

Pages: [1]