Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - Ad Appel

Pagina's: [1] 2 3 4
1
docent gevraagd / docent gezocht in Aerdenhout
« Gepost op: september 29, 2017, 07:57:59  »
Wij zoeken op korte termijn een gemotiveerde docent die ons in Aerdenhout kan helpen lesgeven in een kleine maar niet saaie school!
(Twee hele dagen).
Voorwaarden en al-dan-niet certificering zijn bespreekbaar.
Stuur een mail naar adappel@gmail.com.

2
nieuws / Nationale petitie gestart - DUO wachttijden zijn te lang!
« Gepost op: mei 13, 2017, 11:24:02  »
Teken en verspreid alsjeblieft deze petitie.

https://petitiesnl/petitions/stop-de-wachttijden-bij-het-inburgeringsexamen?locale=nl

Steun de inburgeraars en laat jouw stem en die van al je bekenden en studenten horen.

Op naar Den Haag!

3
nieuw lesmateriaal / Nieuw Studieboek A2
« Gepost op: april 23, 2017, 22:16:48  »
Het nieuwe boek van Ad Appel voor het inburgeringsexamen A2 is vanaf nu te bestellen via https://www.adappelshop.nl/index.php
Het boek verschijnt op 29 april 2017.
Het boek is ook geschikt voor inburgeraars (nt2-leerders) die les krijgen in gedifferentieerde groepen.
Het boek is geschikt voor laagopgeleiden, middenopgeleiden en hoogopgeleiden.
Het boek heeft honderden oefeningen voor alle vaardigheden.
Vanaf A1 tot A2.


4
docent gevraagd / ervaren docent NT2 - inburgering gezocht (023)
« Gepost op: oktober 25, 2016, 15:07:53  »
Wij zoeken in Aerdenhout een ervaren docent NT2/inburgering. Ongeveer 2 hele dagen.

Stuur je cv en andere relevante info naar adappel@gmail.com.

info over de school vind je op www.adappel.nl


5
Ondanks aanvankelijke tegenstand van de bvnt2 (Simon Verhallen) is nu toch het inzagerecht bij het inburgeringsexamen een feit.
Vooral dankzij de inzet van collega Marc van der Schouw is het gelukt om dit inzagerecht te krijgen.
Het is belangrijk voor kandidaten om meer inzicht te krijgen in waarom zij hun onvoldoendes krijgen.

Het gaat (nu nog) om een 'indirect' inzagerecht en in de praktijk zal het niet altijd makkelijk blijken om de tekortkomingen van poetsbeoordelingen boven water te krijgen.
Maar het is een belangrijke stap.
Uiteindelijk moet het natuurlijk ook mogelijk zijn voor kandidaten en hun docenten om onmiddellijk na de examens zelfstandig de examens in te kunnen zien.
Het indirect inzagerecht betekent dat het College van Examens in overleg met de kandidaat die dit wenst iemand aanwijst die beoordeelt of alles in de haak is.
Hoe vaker dit (indirecte) inzagerecht wordt gevraagd, hoe meer de noodzaak tot direct inzagerecht duidelijk wordt.


"Een kandidaat die gebruik wil maken van het inzagerecht, dient daartoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek bij het College voor examens in te dienen.
Wanneer een kandidaat naar het oordeel van het College gegronde redenen heeft om te betwijfelen of zijn/haar examenwerk op de juiste wijze is verwerkt, kan het besluiten het werk te laten inzien door een, na overleg met de kandidaat, aan te wijzen persoon.
Door middel van inzage wordt gecontroleerd of het complete werk, zoals bedoeld en ingeleverd door de kandidaat, bij de beoordeling is betrokken.
Daarnaast wordt nagegaan of de antwoorden van de kandidaat bij de examenonderdelen lezen en luisteren respectievelijk de scores die door de door de commissie aangewezen beoordelaars zijn toegekend voor de examenonderdelen spreken en schrijven, volledig en op de juiste wijze zijn verwerkt."

6
inburgering / Vluchtelingen en inburgeringscursussen
« Gepost op: januari 26, 2016, 23:52:43  »
Alles wijst op een overrompeling van de inburgerings-scholen en instituten door de massale instroom van vluchtelingen.
In 2014 waren het enkele duizenden, in 2015 waren er plotseling enkele tienduizenden.
In 2016 en in de jaren erna vele tienduizenden ...

Alle vluchtelingen krijgen een zak euro's mee om in te burgeren en dat was voor Vluchtelingenwerk Nederland in 2014/2015 een reden om een nieuwe koers te varen: zich toeleggen op inburgeringscursussen, zelfstandig of met hulp van NLTraining of andere voorkeurs-scholen. Miljoenenopbrengsten. Ook voor VW.
VW zou zich volgens mij met onpartijdige voorlichting moeten bezig houden, maar argumenteert dat er geen opleidingen/scholen genoeg waren, en dat zij daarom in het gat gesproken waren. Een gelegenheidsargument en niet eerlijk, want hierom doken zij niet in het gat.
De overstroming zal in 2016/2017 doorzetten. Wie er dan in het gat springt?
Inderdaad, ik vermijd met moeite het woord tsunami ...

Belangrijk is op dit moment om te constateren dat er in 2016 nog vele tienduizenden vluchtelingen met allemaal tienduizend euro op zak naar de cursussen zullen proberen te komen. En ook in 2017 en ook in 2018. Totdat de politiek de geldkraan dichtdraait. En mijn boerenverstand zegt dat bij zoveel miljarden (!) onverwachte inburgeringskosten minister Asscher echt wel een keer problemen gaat krijgen ...
Maar de scholen zitten nu, januari 2016, vol en er zal snel geen enkele plaats meer zijn, ondanks de vette kluif die elke vluchteling-inburgeraar lijkt. Er zullen wel wat meer geldwolven in het gat gaan springen, er zullen snelle 'oplossingen' zijn, maar na niet al te lange tijd, ik denk al snel in 2016, zal blijken dat het huidige inburgeringsstelsel totaal vastloopt, vastgelopen is. Want de toestroom diende zich al in de zomer van 2015 aan.

ROC's lijken de meest voor de hand liggende instanties om de eerstkomende klappen op te vangen. Jammer, dat daar de inburgering in de jaren vanaf 2007 is opgeheven, maar ik zie geen andere oplossingen.ROC's hebben hun inburgeringsdocenten ontslagen, maar zij beschikken nog steeds over een goede infrastructuur.

Geen idee hoe dit spel in het echt gespeeld gaat worden de komende maanden ...

Wat doet de BVNT2?
Wat doet de werkgroep inburgering?
Afwachten maar?

7
Verwijderde berichten / Basisexamen Inburgering (hoe lang nog?)
« Gepost op: december 17, 2015, 21:16:54  »
Het nieuws van vandaag 17 december 2015 vertelt dat het basisexamen inburgering goedkoper zal worden en dat er online lesmateriaal komt - gratis.

De werkelijke kosten zitten niet in het betalen van het examengeld of het kopen van het waardeloze NaarNederland-pakket.
De werkelijke kosten zitten in:
1 - het voor de meeste kandidaten veel te veel tijd besteden aan het leren met de foute leermiddelen (NaarNederland-pakket + volgen van cursussen van onbevoegde en ondeskundige taalinstituten)
2 - de reis naar de examenlocatie en
3 - de verblijfskosten van de examenkandidaat in de buurt van de examenlocatie.
Dankzij de huidige maatregel komt minister Asscher heel goedkoop weg.
Hij subsidieert uitgeverij BOOM met een subsidie van 75 euro per verkocht pakket en hij laat mensen in de waan dat dit prut-pakket het enige lespakket is.
Veel belangrijker is het volgende: mensen die niet kunnen slagen voor het examen - dus volgens mij alle zakkers - kunnen nadat zij gezakt zijn een brief schrijven met 'persoonlijke omstandigheden'.
De 'persoonlijke omstandigheden' zijn dan reden om mensen toch een MVV/TEV te geven. Dat laatste is volgens mij het werkelijke politieke nieuws.
Maar dat punt is voor Asscher politiek gezien een hachelijke verandering: in feite is het afleggen van het basisexamen inburgering een wassen neus geworden.
Doe het examen, zak gerust, vertel dat je 'persoonlijke omstandigheden' hebt (bijvoorbeeld; je bent analfabeet, of je moeder lag op sterven, of bent bezig met een familierechtszaak) - en voilá - je krijgt een ontheffing.
Dat wordt straks nog een hele poppenkast.
Voorlopig ben ik bang dat vele duizenden mensen het nu goedkopere Naar Nederland-prutpakket zullen gaan kopen.
Op zich een goed iets dat zij daarvoor minder geld uitgeven.
Het blijft echter weggegooid geld, want het pakket was slecht en het blijft slecht!

Uit de brief blijkt dat het verhaal over de kosten interessant is voor de media.
Maar werkelijk belangrijk is wat in de loop van 2016 duidelijk zal worden: er zal een 'inspanningsverplichting' komen.
In de toekomst hoef je dan niet te slagen voor het examen.
Je moet het examen wel gaan afleggen, maar je hoeft niet langer te slagen en je moet laten zien dat je 'je best hebt gedaan'.
Dat klinkt positief.
Niemand hoeft meer te slagen. Alleen een keer examen doen.
Nu is er alleen nog het volgende probleem: hoe bewijs je dat iemand 'zijn/haar' best heeft gedaan?
Als meneer Asscher hier een oplossing voor heeft beschreven (hij neemt hiervoor tot 1-7-2016 de tijd) - dan lezen we het wel.
In feite is het dus een mooie dag voor iedereen die een buitenlandse partner heeft.
De verplichting om te slagen zal plaats maken voor de 'verplichting om je best te doen'.
Wel een beetje soft, ik geef het toe.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/17/kamerbrief-baisisexamen-inburgering-buitenland

Kamerbrief baisisexamen inburgering buitenland
Minister Asscher (SZW) stelt de Tweede Kamer op de hoogte van de voorgenomen wijzigingen in het stelsel van inburgering in het buitenland.
RIJKSOVERHEID.NL

8
inburgering / Onnodige wachttijden bij DUO
« Gepost op: december 09, 2015, 22:12:55  »
Nog steeds moeten mensen die inburgeringsexamen doen onnodig lang wachten op hun resultaten.
Die resultaten bij de multiple choice onderdelen (KNM, Luisteren, Lezen) zijn inmiddels onmiddellijk na het afsluiten van de toets bekend. Toch moeten mensen 5-10 dagen op het resultaat, ondanks de klachten van de wachtenden.

Desgevraagd laat DUO nu weten dat men verwacht dat kandidaten in de examenlocaties uit hun bol zullen gaan van vreugde of woede bij het horen van de resultaten, en dat men daarom de kandidaten liever een dag of vijf laat stressen.

Schande! Minachting voor examenkandidaten en vooroordelen over 'uit hun bol'  gaan spelen kennelijk een grote rol in de warhoofden van de beleidsmakers van DUO.

Ook de resultaten van spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid kunnen volgens mij binnen 24 uur bekend gemaakt worden aan de kandidaten. De resultaten van deze onderdelen worden door DUO echter meestal 4-8 weken achtergehouden. Onbegrijpelijk.

Bijna alle examenkandidaten en ook hun docenten vinden het onverteerbaar dat men onnodig moet wachten.

9
nieuw lesmateriaal / Leestoets A1 en A2
« Gepost op: november 18, 2015, 15:40:07  »
Er is vandaag een nieuwe website gestart.
www.leestoets.nl
Je kunt op die website testen welk taalniveau je hebt. A1 of A2.
Het is een leestoets, maar ook jouw kennis van de Nederlandse grammatica en van de Nederlandse woordenschat wordt getest.
Na het maken van de test zie je welk niveau je hebt.
Probeer het!

10
Verwijderde berichten / Weinig succes voor het inburgeringsexamen ....
« Gepost op: november 01, 2015, 15:51:18  »
Weinig mensen zijn geslaagd - 18% - voor inburgeringsexamen. (RTL-nieuws - Volkskrant).
Al in januari 2015 bij een eerder debat in de Tweede Kamer was het duidelijk dat dit percentage laag zou uitvallen.
En nu in november 2015 is er geen verbetering te bespeuren.
Formeel is 100% van de bedoelde groep nog steeds op tijd:
pas vanaf 1 januari 2016 is de 3-jaren termijn voor de verplichte inburgering voor de eersten in deze groep die valt onder de wet van na 1-1-2013 verstreken.
Vanaf 1-1-2016 kunnen we pas echt zeggen hoe veel/weinig inburgeringsplichtigen feitelijk aan de drie-jaren termijn voldoen.

Tot 1-1-2013 was de termijn 3,5 jaar - ook in die tijd hebben heel veel mensen niet aan hun plicht voldaan.
Ik weet niet hoe groot het percentage bij deze groep was/is.
Van deze groep zijn inmiddels door de verantwoordelijke gemeentes de meeste inburgeringsplichtigen die niet aan hun plicht hebben voldaan, keurig onder het tapijt geveegd - de gemeentes geven niet graag toe dat zij gefaald hebben.

Over (deze schrikbarende) cijfers valt veel/weinig te zeggen.
Maar 1 ding is duidelijk: heel veel verplichte inburgeraars doen er veel te lang (drie jaar!) over om te slagen voor hun inburgeringsexamen.
Te lang, vind ik, want het taalniveau A2 is bedenkelijk laag.
Het is veel te laag om zelfstandig in Nederland te kunnen functioneren.

Binnen de groep verplichte inburgeraars zijn er twee relevante groepen te onderscheiden:
1 - buitenlandse partners van Nederlanders - (in 2013 naar schatting 6000) - zij moeten hun eigen scholing betalen en zij vinden dat vaak te duur.
2 - vluchtelingen - (in 2013 slechts 3000-4000). Zij krijgen een 'beurs' van 10.000 euro om hun lessen mee te betalen.

In de komende jaren mogen we hopen dat het slagingspercentage gaat oplopen.
Onder meer vanwege de financiële faciliteiten voor de naar verhouding toenemende groep vluchtelingen-inburgeraars.
Zij kunnen met het geld dat zij krijgen (zonder dat zij overigens verplicht worden om te slagen voor het inburgeringsexamen) goed uit de voeten om in drie jaar tot niveau A2 te geraken.
Kan zijn, dat velen van hen moeite hebben om te slagen, maar een deel van hen zal toch wel slagen dankzij het vele geld.
Het is daarbij te hopen dat het geld ook echt aan onderwijs word besteed en niet aan salarissen van malafide ondernemers/instellingen die vluchtelingen vooral zien als een 'vette buit'.
Minister Asscher zal dan - als het slagingspercentages omhoog is gegaan - over een jaar zeggen: 'zie je nou wel - het gaat de goede kant op' - dat laatste zegt hij heel vaak!

Mijn commentaar: 3 jaar is zorgwekkend lang voor jonge mensen om een taalniveau van het Nederlands te bereiken waarmee zij in Nederland niet zelfstandig uit de voeten kunnen.
Kennelijk is Nederlands moeilijk.
Veel jonge en in principe veelbelovende en zeker ook ambitieuze nieuwkomers zullen in Nederland in die 3 jaar nare en frustrerende ervaringen opdoen met betrekking tot onze 'open samenleving'.
Velen van hen kunnen in het Arabisch of in het Engels of in het Chinees goed communiceren. En zij zouden bijvoorbeeld Nederlandstalige deskundigen kunnen inhuren om hen te helpen met het bereiken van hun doelen.
Maar zij zullen het zelf in het Nederlands niet redden.
Zij zullen hulp moeten blijven inroepen van Nederlanders, bijvoorbeeld bij het invullen van de belasting-papieren of andere documenten, of zij zullen geen goede e-mails kunnen maken in het Nederlands.
Ik vind dat geen probleem en we zullen op den duur het verplichte inburgeringsexamen overboord (moeten) zetten.
Ik vind het inburgeringsexamen volstrekt onaanvaardbaar om het te gebruiken als toelatingsmechanisme of als dreigend en demoraliserend pesterijtje van de Nederlandse politiek.

11
inburgering / STOP met ONA !!!
« Gepost op: oktober 05, 2015, 11:18:56  »
(Geplaatst namens Marc van der Schouw, docent NT2 in Dordrecht)

Ik pleit als docent en BV NT2-lid voor afschaffing van het arbeidsmarktportfolio en wel om de volgende redenen:
1. NT2-docenten zijn geen werkcoaches maar onderwijs- en taaldeskundigen. Zij missen veelal de deskundigheid m.b.t. de arbeidsmarkt.

1. De begeleiding naar werk is dan ook een taak van het UWV en de Sociale Dienst.

1. Het arbeidsmarktportfolio is ook verplicht voor inburgeringsplichtigen die al een baan hebben. Dit lijkt in strijd te zijn met het recht, een uitkeringsgerechtigde is verplicht om te sollliciteren naar werk maar iemand die werk heeft, wordt door de Sociale Dienst of het UWV niet verplicht om werk te zoeken. Hier is sprake van een ongelijke behandeling tussen Nederlandse burgers en inburgeringsplichtige burgers.

1. Deze ongelijke behandeling ziet men ook bij mensen die weliswaar geen werk hebben, maar geen beroep doen op een sociale voorziening of werknemers-verzekering. Een inburgeringsplichtige die geen werk heeft en evenmin een uitkering, is wel verplicht het arbeidsmarktportfolio in te vullen en zich te oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt, terwijl deze plicht voor een vergelijkbare groep Nederlandse burgers niet geldt.

1. Sommige vragen op de resultaatkaarten lijken in strijd te zijn met de privacywetgeving (resultaatkaart 6 waar namen worden gevraagd)

1. Mij is onduidelijk hoe een inburgeraar de werkcultuur in zijn eigen land moet beschrijven. Wat verwacht DUO hier? (Zie resultaatkaart 8)

1. Er doen al geruchten de ronde dat de gehele procedure nogal bureaucratisch verloopt, een klein "administratief" foutje bij het invullen van de resultaatkaarten leidt ertoe dat deze niet worden geaccepteerd, teruggestuurd en opnieuw moeten worden ingevuld. Dit kost onnodig veel belastinggeld.

Het is interessant om juridisch te onderzoeken in hoeverre dit arbeidsmarktportfolio in strijd is met het beginsel van gelijke behandeling in gelijke gevallen en de privacy van het gezin. De overheid treedt hier wel erg betuttelend op.

Marc van der Schouw - NT2 - docent en lid BV NT2.

12
(Geplaatst namens en in overleg met Marc van der Schouw).

Zoals u weet is er de laatste tijd nogal veel te doen geweest rond het thema inzagerecht bij inburgeringsexamens. De BV NT2 heeft hier op 11 september jl. in Utrecht een studiedag aan gewijd. Tijdens deze bijeenkomst hebben een aantal docenten een lijst ondertekend ten gunste van het inzagerecht voor examenkandidaten inburgeringsexamen. Het gaat hier om een direct inzagerecht waarbij de kandidaat en, met diens toestemming, zijn NT2-docent het examen zelf kunnen inzien en niet het indirecte inzagerecht zoals dat bij de staatsexamens geldt op grond van art. 17 Staatsexamenreglement. 
Kosten
Het inzagerecht wordt geweigerd omdat het maken van nieuwe examens te duur zou zijn. Dit wordt tijdens deze studiedag door gastspreker Andringa gesteld aan het einde van zijn inleiding. Ik heb op 15 januari bij het congres van de PvdA twee moties ingediend om het inzagerecht te borgen. Beide moties zijn met een meerderheid van stemmen door het PvdA -congres op 15 januari 2015 aangenomen. Uit het AO van 22 januari jl. en de Kamerbrief van Minister Asscher d.d. 30 maart 2015 blijkt dat een examentje bij het bureau dat de aanbesteding heeft gekregen 120.000 euro ex BTW kost. Ik vraag mij af hoe deze idioot hoge kosten zijn samengesteld?
De minister weigert de moties dan ook uit te voeren, dit op grond van de kosten. Ik weet dat diverse politici gesproken hebben met de BVNT2 die heeft gepleit voor voorbeeldexamens. Inmiddels is er één voorbeeldexamen beschikbaar. Echter, een voorbeeldexamen is goed voor de voorbereiding, niet voor een foutenanalyse achteraf bij het werkelijke examen. Door deze hoge kosten is de examenbank voor inburgeringsexamens zeer klein (ik heb begrepen dat de gehele examenbank uit 4 examens bestaat).
BV NT2 en kwaliteit
De BVNT2 zegt voor inzagerecht te zijn (bij monde van Simon Verhallen hoewel zijn artikel Het betwijfelbare nut van inzagerecht in Les iets anders suggereert) Echter, hier gaat het om het indirecte inzagerecht via een derde. Voor direct inzagerecht heb ik de BVNT2 nog niet in actie gezien, terwijl veel leden/docenten NT2 juist dit inzagerecht zowel voor het inburgeringsexamen als het staatsexamen bepleiten. De BVNT2 pleit naar alle waarschijnlijkheid niet voor direct inzagerecht in verband met de hoge kosten, net zoals de minister. Deze examens zijn dan ook veel te duur, maar door een klunzige aanbesteding wordt de kwaliteit van het inburgeringstelsel wel geweld aangedaan. Niet dat de kwaliteit van de examens niet goed zou zijn, maar door een te kleine examenbank lekken toetsen snel uit en gaan op internet circuleren. Kandidaten onthouden nu eenmaal examenvragen.
De hoge kosten staan het ontwikkelen van meer examens in de weg. Het zou daarom, met name naar de belastingbetaler toe zeer wenselijk zijn dat er naar goedkopere alternatieven voor een ander type examen of hetzelfde examen wordt gezocht, een grote examenbank komt de kwaliteit ten goede. De BVNT2 heeft zich naar mijn weten nooit ingezet voor een andere betaalbare aanbesteding. Dit is verbazingwekkend daar de BVNT2 als hoofddoel heeft de kwaliteit van het NT2 te bevorderen (hetgeen ook blijkt uit de uitgebreide portfolio-eisen waaraan door de BVNT2 te certificeren docenten moeten voldoen). Mijn vraag als lid van de BVNT2 is dan ook of men bij kwaliteit niet met een dubbele standaard meet? Men zou zich kunnen inzetten voor kwalitatief goede maar goedkopere examens zodat de examenbank een aanvaardbare omvang krijgt. Ook met de miljoenen die door het vluchtelingenprobleem ten behoeve van inburgering vrijkomen moet men uiteraard zorgvuldig omgaan en niet voor deze extreem hoge prijzen examens gaan inkopen, men moet daadwerkelijk naar betaalbare examens gaan zoeken. Naar mijn weten kost een universitair examen ook niet zoveel geld, terwijl het bij HBO- en universitaire examens veelal om veel belangrijker zaken gaan dan de beheersing van een beetje Nederlands op CEFR A2 - niveau.
Conclusie
Ik nodig de BVNT2 dan ook uit om zich, in samenspraak met al haar leden, sterk te maken voor betaalbare examens en daaraan gekoppeld het directe inzagerecht. Er moeten dan zoveel examens in de databank worden opgenomen dat kandidaten ieder jaar veelvuldig aan het examen kunnen deelnemen.  Dit moet mogelijk zijn, het kan niet zo zijn dat een examen 120 000 euro ex BTW kost en één examenvraag 2000 euro ex BTW moet kosten!  Vreemd dat ik vanuit het BVNT2 - bestuur nooit een kritisch geluid heb gehoord over deze extreem hoge prijzen voor de ontwikkelingskosten van het nieuwe inburgeringsexamen. 
Oproep
BVNT2, neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid naar het werkveld en de belastingbetaler mee in de advisering naar de politiek en betrek je leden meer bij deze zaken!
Voor de bedragen verwijs ik de lezer naar de Kamerbrief van Minister Asscher van 30 maart 2015.
Marc van der Schouw - Lid BV NT2

13
Verwijderde berichten / Wachttijden beoordeling inburgeringsexamens
« Gepost op: september 21, 2015, 09:42:56  »
Hoe lang wachten jullie studenten op het resultaat na het afleggen van het inburgeringsexamen?
Officieel (volgens DUO dus) is de wachttijd 'maximaal 8 weken' en in de praktijk duurt het gemiddeld een week of 4-6.
Ik vind dat mensen onnodig/schandalig lang moeten wachten.

Waar gaat het om?
Het gaat om het beoordelen van de toetsen spreekvaardigheid A2 en schrijfvaardigheid A2.
Bij de toets spreekvaardigheid A2 moeten welgeteld 12 korte zinnen worden afgeluisterd en beoordeeld.
Ik ben al 20 jaar beoordelaar van examens en het is per kandidaat binnen pakweg 10 minuten klaar.
Het is dus onzin dat mensen wekenlang moeten wachten op het resultaat voor dit examen.
Bij schrijfvaardigheid A2 gaat het om het nakijken van een korte e-mail, een ingevuld formulier en 6 zinnen die aangevuld moeten worden.
Ook dat kan/moet binnen 10 minuten klaar zijn.

Ik heb mij uitvoerig verdiept in protocollen voor het nakijken van inburgeringsexamens en Staatsexamens NT2.
Met de huidige stand van de technologie is het mogelijk om het resultaat binnen 24 uur terug te koppelen naar de kandidaat.
Wat vinden jullie?

14
Verwijderde berichten / Bijeenkomst BVNT2 op 11 september - over inzagerecht
« Gepost op: september 06, 2015, 22:32:05  »
Aan:  Bestuur BV NT2
 
Geachte heer Van Eerd,
 
Ik heb mij opgegeven voor de studiedag op 11 september en zie tot mijn verbazing dat het  thema inzagerecht helemaal niet in het programma is opgenomen. Dit is in lijnrechte tegenspraak met uw opmerking in uw onderstaande e-mail:  Op die bijeenkomst is er ook voor u een groot platform van NT2-docenten die zouden kunnen kennis nemen en reageren op uw persoonlijke opvattingen aangaande het inzagerecht, e.d. We zullen proberen daarvoor ruimte vrij te maken in het programma.” Naar ik begrijp sta ik ook niet bij de sprekers gepland. Mocht het BV NT2 bestuur  het onderwerp om welke reden dan ook niet willen bespreken,  moet er een ledenraadpleging plaatsvinden.
Is dit onderwerp inzagerecht bij inburgeringsexamens politiek gevoelig voor de BV NT2?
 
Het programma staat hieronder weergegeven en ik vind hier niets over het thema inzagerecht bij inburgeringsexamens.
 
Ik zie uw reactie tegemoet,
 
met vriendelijke groet,
 
Marc van der Schouw

15
Vandaag heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan die gevolgen heeft (...) voor het basisexamen inburgering. Het examen is eigenlijk te duur, vindt het Hof van Justitie. (Pakket Naar Nederland, deelname examen, reis- en verblijfskosten naar de examenlocatie). Ook kunnen er naast deze financiële zware last, andere persoonlijke redenen bestaan die het afleggen van en het slagen voor het examen onmogelijk maken. Veel mensen die vanaf nu met dit arrest van het Hof van Justitie in de hand een klacht willen indienen, maken een goede kans dat de klacht effect gaat hebben. In de praktijk moeten mensen die willen klagen, het examen wel afleggen, maar tegelijk ook melding maken dat zij dit onder protest doen. Uiteindelijk zullen meer mensen dan tot nu toe een ontheffing kunnen krijgen van het examen.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165654&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=166477

Pagina's: [1] 2 3 4