Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - merel borgesius

Pages: [1]
1
docent gevraagd / vacature NT2-docent ROCvA
« on: April 08, 2017, 17:51:13  »
ROC van Amsterdam afdeling educatie is op zoek naar gecertificeerde NT2-docenten voor inburgeringstrajecten en cursussen gericht op het verhogen taalniveau.
We zoeken (flex)docenten met goede didactische vaardigheden en ervaring met verschillende NT2-leergangen. We waarderen het als je gedifferentieerd kunt werken en initiatiefrijk bent.
Geïnteresseerd? Stuur je CV met een korte motivatie per mail naar Manager Educatie Irma van der Grijn
ivj.vdgrijn@rocva.nl

2
Nomineer uw kandidaat voor de Les-trofee 2017!
Wat was voor u het meest vernieuwende Nt2-project van de afgelopen vijf jaar?

Het zevende lustrum van Les, vaktijdschrift voor Nt2 en taal in het onderwijs (www.tijdschriftles.nl), komt dichterbij. Op zaterdag 7 oktober 2017 wordt met een spetterend Lescongres gevierd dat Les 35 jaar bestaat.
Op het Lescongres zal ook de vijfjaarlijkse Lestrofee voor het meest vernieuwende Nt2-project van de afgelopen vijf jaar worden uitgereikt.
We roepen u hierbij op om projecten voor de prijs te nomineren.
Wat was voor u het meest vernieuwende Nt2-project van de afgelopen vijf jaar?
U kunt nomineren voor
een landelijk  project
een kleinschalig project (binnen één instelling of van één of enkele personen)
een publicatie
een leermiddel
Graag ontvangen we uw nominatie(s) vóór 1 maart 2017 op redactie@tijdschriftles.nl.
Voor meer informatie zie de site: www.tijdschriftles.nl
In uw nominatie (max. 400 woorden) willen we graag de volgende gegevens:
• Naam, plaats en contactpersoon (incl. telefoonnummer) van het door u genomineerde project,
• Een korte motivatie van uw nominatie,
• Een korte beschrijving van het succes dat het door u genomineerde project heeft bereikt.
De winnaar krijgt een prachtige glazen trofee gemaakt door Susan Hammond en wordt geportretteerd in Les.

3
Les organiseert voor de tweede keer de schrijfprijs Nt2

Als aftrap van de jaarlijkse Schrijfprijs Nt2 wordt op vrijdagmiddag 2 oktober 2015 de miniconferentie Creatief Schrijven in Rotterdam georganiseerd. Deze miniconferentie is speciaal om Nt2-docenten te motiveren en te inspireren om met hun cursisten aan de slag te gaan met het schrijven van een verhaal of gedicht voor de Schrijfprijs Nt2.
Aan de hand van in totaal acht workshop krijgen docenten allerlei tips en werkvormen aangereikt. Er is bijvoorbeeld een workshop Creatief schrijven met alfa’s en een workshop Taalsmullen voor anderstaligen.
Meer informatie over de miniconferentie en de Schrijfprijs kunt u vinden op www.schrijfprijsnt2.org. Het programma en aanmeldingsformulier kunt u ook op deze site vinden.

4
Kom naar de aftrap van de Schrijfprijs Nt2. Kom naar de miniconferentie op 11 oktober 2013.

Met de Schrijfprijs Nt2 wil Stichting Les in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, Stichting Lezen en Schrijven en uitgeverij Boom de NT2-leerders stimuleren tot creatief schrijven waarbij plezier in het schrijfproces voorop staat.
De prijs gaat naar de Nt2-leerder die binnen zijn categorie het beste verhaal of gedicht schrijft over het thema: Hier voel ik me thuis, mijn plek, mijn stad!

Om docenten voldoende handvatten te geven om met hun cursisten aan de slag te gaan met het schrijven van een verhaal of gedicht wordt er een miniconferentie georganiseerd op vrijdagmiddag 11 oktober 2013 in Rotterdam in vergadercentrum Engels vlakbij het station.
Op de conferentie schrijfprijs Nt2 worden in twee rondes in totaal acht workshops aangeboden.

Eerste ronde
Jan Strybol: Met de vlam in de pen   
Marijke Arietta Bakker: Toeval als inspiratiebron   
Peter Holvoet-Hanssen: Avontuurlijke reis doorheen de poëzie
Willemijn Stockmann en Merel Borgesius:Creatief Schrijven met alfa’s   

Tweede ronde
Dirk Eggermont: Zelfstandige en creatieve schrijftaken voor ANT2 - cursisten   
Sandrine Lambert: Poëzie, dat is expressie   
Titia Boers: Schrijven bij een foto
Fros van der Made: Zin in schrijven

In de workshops zullen tips en werkvormen worden aangereikt en er is gelegenheid om  didactische ideeën uit te wisselen met andere collega’s.
Meer informatie is te vinden op www.schrijfprijsnt2.org

5
trainingen, workshops & cursussen / Schrijfprijs Nt2
« on: June 13, 2013, 13:12:27  »
Schrijfprijs Nt2
Zet 11 oktober 2013 en 16 mei 2014 alvast in uw agenda!
In het schooljaar 2013/2014 organiseert Stichting Les de Schrijfprijs Nt2. Dit initiatief wordt ondersteund door de Nederlandse Taalunie, Stichting Lezen en Schrijven en uitgeverij Boom.
Alle Nt2-leerders in Vlaanderen en Nederland worden uitgenodigd om een verhaal te schrijven over het thema ‘Hier voel ik me thuis, mijn plek! mijn stad!’
De schrijfprijs richt zich op Nt2-leerders die een cursus volgen op ERK-niveau  A1/A2 en B1/B2, in een alfabetiseringstraject zitten (niveau Alfa B of C) of onderwijs krijgen op een ISK/OKAN.
Als aftrap wordt er voor docenten een miniconferentie georganiseerd op vrijdagmiddag 11 oktober 2013 in Rotterdam. Op deze conferentie zullen gerenommeerde schrijfdidactici workshops geven. U krijgt tips en werkvormen aangereikt waarmee u meteen de volgende dag aan de slag kunt met uw cursisten.
De schrijfproducten kunnen tot 17 januari 2014 worden ingeleverd. Daarna zal een enthousiaste jury zich over de producten buigen en in elke categorie een winnaar aanwijzen.
Op 16 mei 2014 vindt de feestelijke uitreiking plaats in het Huis van het Nederlands in Antwerpen.
Meer informatie is binnenkort te vinden op www.tijdschriftles.nl

6
trainingen, workshops & cursussen / LEScongres 10 november 2012
« on: September 26, 2012, 00:23:20  »
Kom op  zaterdag 10 november 2012 naar het LEScongres in Amsterdam.  Dan wordt gevierd dat LES, hèt vaktijdschrift voor Nt2 en taalontwikkeling, dertig jaar bestaat.

Naast twee keynotesprekers, Mevrouw Andrée Van Es wethouder van de gemeente Amsterdam en de heer Luk Dewulf van The Learning Company uit Vlaanderen, wordt ook de Lestrofee uitgereikt  en vindt de première van de film “ Feedback in de les” plaats.

Onder het motto met hoofd, hart en handen zijn er meer dan 75 Vlaamse en Nederlandse workshops in verschillende categorieën: Nederlands op de werkvloer,  beroepsgericht onderwijs, ISK /(V)MBO, Ouderbetrokkenheid, Laaggeletterdheid/Alfabetisering, Inburgering, Hoger Opgeleiden, Nieuwe technologie in de taalles, Allerlei en Debat.
Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op www.lescongres.nl7
overige berichten / LEStrofee
« on: July 04, 2012, 22:21:24  »
Nomineer uw kandidaat voor de Les-trofee 2012 vóór 1 augustus 2012 op www.lescongres.nl
Er zijn twee trofeeën: Een voor een landelijk en een voor een kleinschalig project.

Wat is voor u het meest vernieuwende Nt2-project van de afgelopen 5 jaar?

Het kan gaan om een publicatie, een leermiddel, een traject, een leerplan, een aanpak, een… vult u zelf maar in.

De twee winnaars worden bekend gemaakt op het Lescongres van 10 november 2012.

Pages: [1]