Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - a.berntsen

Pages: [1]
1
Nieuw NT2-nascholingsaanbod van de Hogeschool Utrecht!
Dit voor- en najaar kun je deelnemen aan workshops over uiteenlopende onderwerpen. Je doet nieuwe kennis en inspiratie op, direct toepasbaar in jouw lespraktijk. De bijeenkomsten zijn op vrijdag van 9.30 tot 13.00 uur en worden verzorgd door onze vaste NT2-opleiders. Hieronder een overzicht van het aanbod in voor- en najaar; kijk op www.nt2-nascholing.hu.nl voor een beschrijving van de workshops.

8 maart 2019 / 4 oktober 2019
Alfabetisering – Lezen in het echte leven (Kaatje Dalderop)
Taal en opleiding - Samenwerking taal- en vakdocenten in ISK, vo en mbo (Mieke Lafleur)
Taal en opleiding - Een goede start in het hoger onderwijs (Ina van Wijngaarden)

15 maart 2019 / 11 oktober 2019
Alfabetisering - Activerende didactiek in de alfaklas (Merel Borgesius)
NT2-verdieping - Buitenschoolse opdrachten (Gerdie Wolfs)
NT2-verdieping - Spelend leren en escape the classroom in de NT2-les (Ellis Delken en Sandy Posthumus Meyjes)

29 maart 2019 / 18 oktober 2019
NT2-verdieping - Leren leren door coaching (Kaatje Dalderop)
NT2-verdieping - ICT in de NT2-les (Ellis Delken)
Taal en werk - Didactische aanpak van praktijkgericht taalleren (Annet Berntsen en Teun van Iperen)

12 april 2019 / 1 november 2019
NT2-verdieping - Samenwerkend leren en differentiatie (Yvonne Langendoen)
NT2-verdieping - Actief met grammatica (Marijke Pos)
NT2-verdieping - Uitspraak en verstaanbaarheid (Anneloes Spaan)

Kosten en aanmelding:
Deelname kost 120 euro per workshop, inclusief lesmateriaal en lunch. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.nt2-nascholing.hu.nl 
Heb je vragen of suggesties over ons nascholingsaanbod? Mail dan naar centrumarchimedes@hu.nl

Met vriendelijke groet, namens alle NT2-opleiders van de HU,
Annet Berntsen, Ineke Zuidema en Ina van Wijngaarden


2
Post bachelor opleiding docent NT2 aan de Hogeschool Utrecht: nog enkele plaatsen vrij voor de opleiding met startdatum 8 februari 2019. Aanmelden via deze site https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/opleiding-docent-nt2. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor de voorlichting en intake op vrijdag 7 december in de middag. Aanmelden voor de opleiding september 2019 is mogelijk vanaf 15 januari via de hierboven url/website van de HU, voorlichting en intake op 19 maart 2019 in de avond.  Voor meer informatie: centrumarchimedes@hu.nl

3
Hogeschool Utrecht NT2-docentopleidingen start drie opleidingsgroepen in september. Op dit late moment zijn er nog enkele plaatsen vrij. De inschrijving via de website NT2-Docent van de HU is tijdelijk weer geopend. https://www.werkenstudie.hu.nl/TotaalAanbod/Nederlands-als-tweede-taal-opleiding-docent-NT2
De voorwaarden voor deelname zijn o.a. een afgeronde hbo/wo-opleiding en per 1-8 werkzaam/stage als NT2-docent. contactpersoon Arnold.vanveen@hu.nl  Deze oproep is geldig tot uiterlijk 8 September.

4
Hogeschool Utrecht NT2-docentopleidingen start drie opleidingsgroepen in september. Op dit late moment zijn er nog enkele plaatsen vrij. De inschrijving via de website NT2-Docent van de HU is tijdelijk weer geopend. https://www.werkenstudie.hu.nl/TotaalAanbod/Nederlands-als-tweede-taal-opleiding-docent-NT2
De voorwaarden voor deelname zijn o.a. een afgeronde hbo/wo-opleiding en per 1-8 werkzaam/stage als NT2-docent. contactpersoon Arnold.vanveen@hu.nl  Deze oproep is geldig tot uiterlijk 8 September.

5
7 februari 16.00-20.00 uur - Hogeschool Utrecht - Padualaan 97- Uithof
Alfabetisering Nt2 plus: actieve werkvormen spreken en studievaardigheden
NT2-opleiders: Merel Borgesius en Kaatje Dalderop

Alfabetiseren is meer dan leren lezen en schrijven. In deze workshop besteden we in de eerste helft aandacht aan schoolse- en studievaardigheden en leerstrategieën. Je maakt kennis met verschillende activiteiten waarmee je met alfacursisten aan studievaardigheid kunt werken.
De tweede helft van de training staat spreekvaardigheid centraal. Je ervaart welke actieve werkvormen je kunt  inzetten zonder gebruik van het schrift. Het ABCD-model is hier het uitgangspunt. De werkvormen vormen een aanzet tot buitenschools leren en portfolio-opdrachten.

Deze workshop maakt deel uit van een serie van workshops en netwerkbijeenkomsten door het  NT2-opleidingsteam van Hogeschool Utrecht
Aanmelden via www.hu.nl/workshopsnt2. Informatie over de reeks van workshops? Stuur een mail naar ca@hu.nl

6
Beste NT2-docent,

Binnenkort organiseert de Hogeschool Utrecht een aantal workshops en netwerkdagen voor NT2-docenten.
Deze vinden plaats op vijf dinsdagen van  16.00 – 20.00 uur. Het aanbod is ontwikkeld voor onze voormalig NT2-docenten-in-opleiding en andere belangstellenden. Verspreid dit bericht daarom onder NT2-collega’s!

De kosten per workshop zijn € 135,- inclusief een kleine maaltijd. Wie zin heeft om deel te nemen aan één of meer van de workshops dan kan zich inschrijven via deze link : www.hu.nl/workshopsNT2


11 oktober 2016
Alfabetisering Nt2 plus: actieve werkvormen spreken en studievaardigheden
Merel Borgesius en Kaatje Dalderop

Alfabetiseren is meer dan leren lezen en schrijven. In deze workshop besteden we in de eerste helft aandacht aan schoolse- en studievaardigheden en leerstrategieën. Je maakt kennis met verschillende activiteiten waarmee je met alfacursisten aan studievaardigheid kunt werken.
De tweede helft van de training staat spreekvaardigheid centraal. Je ervaart welke actieve werkvormen je kunt  inzetten zonder gebruik van het schrift. Het ABCD-model is hier het uitgangspunt. De werkvormen vormen een aanzet tot buitenschools leren en portfolio-opdrachten.


15 november 2016
Laagopgeleide NT2-ers met succes leren lezen
Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken

U krijgt tijdens de workshop antwoord op de drie volgende vragen.
a. waarom is lezen hard werken?
b. waarom is lezen voor laagopgeleide Nt2-ers moeilijk?
c. hoe kunnen we lezen makkelijker maken voor de cursist én voor de docent?

Na deze interactieve workshop gaat u naar uw NT2-klas met handvatten en werkvormen waarmee uw cursisten hun  leesvaardigheid gestructureerd verbeteren.


24 januari 2017
Taaltools, apps en zelf woordenschat leren
Anneloes Spaan en Arnold van Veen
 
Digitale geletterdheid (ICT-vaardigheid) is een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid. Voor NT2-cursisten is het cruciaal zich ICT-vaardigheden eigen te maken om goed mee te kunnen draaien in de samenleving. Daarnaast zijn er veel ICT-toepassingen die het leren van de tweede taal versterken, vergemakkelijken en bovendien plezierig maken. De bekendste en meest gebruikte zijn diverse woordenschat-apps en sites voor het opzoeken en leren van nieuwe woordenschat. Maar ook interactie en contact via internet en sociale media dragen bij aan taal verwerven. In deze workshop worden veel praktische voorbeelden en werkvormen gepresenteerd en u gaat zelf aan de slag met uw laptop, iPad en/of  smartphone (telefoon) om nieuwe werkvormen rond woordenschat en andere NT2-aspecten uit te proberen.
 
Na deze interactieve workshop kunt u meer apps, tools en websites in uw NT2-les aanbieden die het zelf en buitenschools taal leren van cursisten stimuleren.

21 maart 2017
Vrijwilligers in/en de NT2-les
Annet Berntsen en Sandy Posthumus Meyjes

De rol van de vrijwilliger in de Nt2-les is heel duidelijk: naast die van de NT2-docent. In de praktijk doen zich alle varianten voor: in plaats van een docent en bij gebrek hieraan! Er zijn nieuwe initiatieven als Taalpunt.nl, NT2-trainingen voor taalvrijwilligers. In deze workshop informeren we elkaar over goede samenwerking en extra mogelijkheden om het leren in en buiten de klas voor de NT2-cursist te versterken.

Na deze interactieve workshop gaat u naar huis met ideeën hoe de samenwerking met vrijwilligers beter vorm en inhoud te geven ten behoeve van meer taalcontact voor cursisten.18 april 2017
Differentiëren in de NT2-les
Annet Berntsen en Merel Borgesius

Differentiëren kun je leren….en vindt plaats in iedere NT2-les.
We onderzoeken samen met u externe differentiatie, bijvoorbeeld hoe u de instroom van nieuwe cursisten op kunt te vangen.
Ook is er veel (meer) mogelijk aan interne differentiatie. We onderzoeken samen hoe we kunnen werken aan variatie in instructie, opdracht, tijd, product en feedback.
Differentiatie als startpunt van de NT2-les vraagt om goede organisatie vooraf en - last but not least-  werken aan samenwerkend leren.

Na deze workshop gaat u voorzien van 'good practices' verder met differentiatie in uw NT2-les.


 

7
Vacature opleider docent Nederlands als tweede taal Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht heeft een vacature voor een opleider (0,5 -0,6 fte) in de post-bachelor-opleiding Docent Nederlands als tweede taal (NT2). We zoeken een NT2-opleider met  didactische kwaliteiten, kennis van  tweedetaalverwerving en - didactiek en uitstekende begeleidingsvaardigheden.
Het NT2-team van de vakgroep Nederlands breidt de NT2-docentopleiding uit vanwege de grote vraag  naar nascholing en certificering van NT2- docenten voor inburgering en  internationale schakelklassen. Meer informatie: http://www.hu.nl/Vacatures.aspx
Sluitingsdatum 20 november 2015.

8
Vacature opleider docent Nederlands als tweede taal Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht heeft een vacature voor een opleider (0,5 -0,6 fte) in de post-bachelor-opleiding Docent Nederlands als tweede taal (NT2). We zoeken een NT2-opleider met  didactische kwaliteiten, kennis van  tweedetaalverwerving en - didactiek en uitstekende begeleidingsvaardigheden.
Het NT2-team van de vakgroep Nederlands breidt de NT2-docentopleiding uit vanwege de grote vraag  naar nascholing en certificering van NT2- docenten voor inburgering en  internationale schakelklassen. Meer informatie: http://www.hu.nl/Vacatures.aspx 
Sluitingsdatum 20 november 2015

9
De post-bachelor opleiding Docent NT2 aan de HU gaat in september 2014 'blended' van start! 18 bijeenkomsten worden afgewisseld met begeleid leren op afstand in een digitale leeromgeving. Startpunt van onze opleiding zijn uw eigen NT2-lessen. Deze voorziet u van didactische kwaliteit en karakter. De HU NT2-opleiding is een platform van leren, uitwisseling en ontmoeting. Kies voor deze eigentijdse route naar certificering. Informatie- en intake 12 juni 16.00 uur-20.00 uur. Informatie en aanmelding:  http://www.cursussen.hu.nl/TotaalAanbod/Nederlands-als-tweede-taal-opleiding-docent-NT2 of via centrumarchimedes@hu.nl

10
De post-bachelor opleiding Docent NT2 aan de HU gaat in september 2014 'blended' van start! 18 bijeenkomsten worden afgewisseld met begeleid leren op afstand in een digitale leeromgeving. Startpunt van onze opleiding zijn uw eigen NT2-lessen. Deze voorziet u van didactische kwaliteit en karakter. De HU NT2-opleiding is een platform van leren, uitwisseling en ontmoeting. Kies voor deze eigentijdse route naar certificering. Informatie- en intake op 24 april 16.00 uur en 12 juni 16.00 uur. Informatie en aanmelding:  http://www.cursussen.hu.nl/TotaalAanbod/Nederlands-als-tweede-taal-opleiding-docent-NT2     of via centrumarchimedes@hu.nl

11
Blijven werken als Nt2-docent? Maar dan wel gecertificeerd, opgefrist en up-to-date! Kom naar de voorlichting van de duale post-hbo-opleiding docent NT2 aan de Hogeschool Utrecht. We bieden je een praktijkgerichte opleiding die de ontwikkelingen in het NT2-veld op de voet volgt. Informatie op donderdag 6 juni 16.00-19.00, Faculteit Educatie, Hogeschool Utrecht. Aanmelden via centrumarchimedes@hu.nl. Informatie via www.centrumarchimedes@hu.nl>ons aanbod.

12
Verder werken als Nt2-docent? Maar dan wel gecertificeerd, opgefrist en up-to-date! Kom naar de voorlichting van de duale post-hbo-opleiding docent NT2 aan de Hogeschool Utrecht. We bieden je een praktijkgerichte opleiding die de ontwikkelingen in het NT2-veld op de voet volgt. Informatie op zaterdag 9 maart 12.00-15.00 uur en op donderdag 25 april van 16.00-18.00 uur, Faculteit Educatie, Hogeschool Utrecht. Aanmelden via centrumarchimedes@hu.nl. Informatie via www.centrumarchimedes@hu.nl>ons aanbod.

13
Op do 7 juni is er tussen 18.00 en 20.00 een voorlichting over de (post-hbo) opleiding docent NT2 voor (jong) volwassenen aan de Hogeschool Utrecht. De opleiding gaat in september 2012 van start. Kern van de opleiding is de didactiek van het Nt2-onderwijs en de eigen ontwikkeling tot gecertificeerd docent en als ZZP'er. Aanmelden en contact: 088-4817313 of centrumarchimedes@hu.nl.

Pages: [1]