Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
docent beschikbaar / docent NT2 beschikbaar voor Haarlem e.o.
« Last post by BertNT2 on Today at 09:39:27 »
Beste taalschoolhouder,

Met 36 jaar ervaring als koordirigent en docerend musicus ben ik sinds kort ook een gecertificeerd docent NT2. Ik heb er veel plezier in om mensen de klanken, tekens en betekenissen te leren waarmee zij toegang krijgen tot de mensen en de cultuur van hun nieuwe thuisland. Het spreekt vanzelf dat ik veel tijd besteed aan een goede uitspraak en de juiste intonatie, want hoe grammaticaal correct iemand ook spreekt, als hij/zij niet te verstaan is of als de intonatie voor misverstanden zorgt, blijft de alledaagse communicatie lastig.

In het afgelopen jaar heb ik als stagiair en als zelfstandig docent mogen ervaren dat ik cursisten over de drempel van het Nederlands spreken help, omdat ze zich bij mij in de klas veilig voelen. Ze mogen fouten maken, ze krijgen de tijd om zich te verbeteren.

Klinkt u dit als muziek in de oren? Op LinkedIn vindt u mijn cv, maar ik kan u die op verzoek ook toesturen.

Bert Stolwijk
2
Te koop aangeboden / Re: NT2 materiaal te koop
« Last post by Akoji on July 11, 2019, 09:56:06  »
Met vriendelijke groet
3
inburgering / Re: Haalbaarheidstoets
« Last post by Akoji on July 11, 2019, 09:53:51  »
Clearly explained, with good reason
4
docent gevraagd / Vacature NT2-docent in Beverwijk
« Last post by Edinova Alkmaar on July 05, 2019, 14:21:42  »
Voor onze vestiging in Beverwijk zoekt Edinova NT2-docenten voor trajecten alfabetisering en inburgering.

Profiel NT2-docent
•    Gecertificeerd NT2-docent 
•    Affiniteit met de doelgroep
•    Enthousiast en betrokken 
•   Kunnen werken met heterogene groepen
•    Minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar 
 
Dienstverband:  bij voorkeur Freelance / ZZP 
 
Informatie
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jarmila Dam of Petra van der Klei.  Telefoon: (072)515 9483 of info@edinova.nl

Interesse?
•   Brief en cv mailen naar info@edinova.nl, t.a.v. mevr. P. van der Klei
•   Graag je beschikbare dagdelen aangeven (ochtend,  middag, avond, weekend )
5
docent gevraagd / Edinova zoekt NT2-docent voor locatie Alkmaar
« Last post by Edinova Alkmaar on July 05, 2019, 14:18:02  »
Edinova zoekt NT2-docenten voor een traject voor jonge statushouders en migranten in Alkmaar.
Naast  lessen ter voorbereiding op het inburgering- en/of staatsexamen,  wordt tijdens deze trajecten extra aandacht besteed aan sociale vaardigheden, schoolse vaardigheden,  rekenvaardigheden, het ontwikkelen van een realistisch  beroepsbeeld en taalstages.

Profiel NT2-docent
•    Gecertificeerd NT2-docent  met onderwijsbevoegdheid
•    Affiniteit met de doelgroep
•    Enthousiast en betrokken 
•   Kunnen werken met heterogene groepen
•   Ervaring met het aanbieden van beroepsoriëntatie ( bij voorkeur gecertificeerd docent ONA)
•    Minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar 
 
Dienstverband:  bij voorkeur Freelance / ZZP 
 
Informatie
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jarmila Dam of Petra van der Klei.  Telefoon: 072 – 515 9483 of info@edinova.nl

Interesse?
•   Brief en cv mailen naar info@edinova.nl, t.a.v. mevr. P. van der Klei
•   Graag je beschikbare dagdelen aangeven (ochtend,  middag, avond, weekend )
6
Werken aan eigen leerdoelen
In het najaar gaat voor het 10e jaar de korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK van start. Met deze opleiding breid je je NT2-kennis uit en maak je kennis met de nieuwste inzichten uit het vakgebied. Je past deze inzichten toe in de eigen lespraktijk: een goede manier om aan eigen leerdoelen te werken.

Werken aan competenties
In alle bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan doelgericht werken en activerende werkvormen. Je werkt toe naar de competenties zoals die door het ITTA zijn beschreven in de Concrete uitwerking competentieprofiel ISK-NT2-docent: https://www.itta.uva.nl/projecten/competenties-docent-isk-in-beeld-66. PABO-docenten kunnen deze opleiding gebruiken om aan hun scholingsverplichting te voldoen.

Onderwerpen

    Tweedetaalverwerving en NT2-didactiek in de ISK
    Doelgerichte aanpak, werken met taalniveaus, effectieve didactiek.
    Woordenschatdidactiek
    Luistervaardigheid
    Leesvaardigheid en tekstbegrip
    Gespreksvaardigheid, interactie en feedback
    Schrijfvaardigheid en feedback
    Differentiëren in de ISK-klas
    Buitenschools leren
    Doorstroom: effectief aansluiten op vervolgonderwijs

Uitgebreide individuele feedback
De opleiding start met een digitale intake en een startopdracht. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een praktijkopdracht voor de eigen onderwijssituatie waarop je individueel feedback krijgt. De opleiding wordt afgesloten met een eindgesprek aan de hand van het portfolio.

Meer informatie vind je op de website van het ITTA: https://www.itta.uva.nl/trainingen/korte-opleiding-nt2-voor-de-isk-19#. Je kunt ook een mailtje sturen naar: info@itta.uva.nl
.
7
Module NT1 van de opleiding Docent Basisvaardigheden: je kunt je nu aanmelden!

Kansen voor docenten NT2
Laaggeletterdheid staat overal op de agenda. Docenten met kennis en ervaring op het gebied van laaggeletterdheid worden steeds meer gevraagd. Voor docenten NT2 biedt de opleiding tot docent Basisvaardigheden dan ook kansen om het werkveld uit te breiden.   

De module start op woensdag 25 september en zal plaatsvinden in Utrecht. Deze training wordt verzorgd door het ITTA. Marian Janssen-de Goede van Zet een punt! en Klasse! draagt bij als gastdocent. Bij voldoende belangstelling zal er ook een groep starten in Amsterdam op vrijdag 1 november.

Meer informatie?
Als je meer wilt weten over de module (inhoud, voorwaarden, etc.) dan kun je kijken op de pagina Opleiding docent NT1 (https://www.itta.uva.nl/trainingen/opleiding-docent-nt1-68) op de website van het ITTA. Bij vragen: neem gerust contact op: info@itta.uva.nl
8
nieuws / Docent NT1 worden? De opleiding start in september!
« Last post by Petra Popma on June 24, 2019, 18:29:49  »
‘Module NT1‘ van de opleiding Docent Basisvaardigheden: u kunt zich nu aanmelden!

Laaggeletterdheid staat overal op de agenda. Docenten met kennis en ervaring op het gebied van laaggeletterdheid worden steeds meer gevraagd. Voor docenten NT2 biedt de opleiding tot docent Basisvaardigheden dan ook kansen om het werkveld uit te breiden.   

De module start op woensdag 25 september en zal plaatsvinden in Utrecht. Deze training wordt verzorgd door het ITTA. Marian Janssen-de Goede van Zet een punt! en Klasse! draagt bij als gastdocent. Bij voldoende belangstelling zal er ook een groep starten in Amsterdam op vrijdag 1 november.

Meer informatie over de module (inhoud, voorwaarden, etc.) is te vinden op de pagina Opleiding docent NT1 (https://www.itta.uva.nl/trainingen/opleiding-docent-nt1-68) op de website van het ITTA. Bij vragen: neem gerust contact op: info@itta.uva.nl


9
docent gevraagd / Re: Vacature freelance taaltrainers Nederlands
« Last post by Ohanasega on June 19, 2019, 06:52:43  »
I really like these things. Always trying to find information but didn't find the answer
10
nieuws / Re: !!NOG 1 PLEKJE VRIJ NT- 2 OPLEIDING AMSTERDAM
« Last post by Ohanasega on June 19, 2019, 06:51:32  »
Your website is a good web site. There are many useful information for us.
Pages: [1] 2 3 ... 10