Author Topic: klassenmanagement, hoe organiseer ik mijn lessen?  (Read 1205 times)

mverboog

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
    • View Profile
klassenmanagement, hoe organiseer ik mijn lessen?
« on: July 12, 2017, 14:10:04 »
Margreet Verboog,
Klassenmanagement, hoe organiseer ik mijn lessen? Boom, NT2-cahiers, mei 2017.

Klassenmanagement is de manier waarop een docent haar onderwijs organiseert. Het omvat alle maatregelen die een docent neemt om een krachtig en veilig leer- en werkklimaat te creëren. Hierbij gaat het niet alleen om regels, maar om veel meer aspecten: de klasinrichting, de lesinhoud, de methoden, de manier van werken, de instructie en de relatie tussen docent en leerlingen.
Daarbij zijn  de volgende docentvaardigheden onmisbaar:
De docent is duidelijk.
De docent is consequent.
De docent reageert evenwichtig.
In dit cahier gaan we in op de organisatorische en didactische vaardigheden van de NT2-docent. Vooraf weten wat je wilt en niet wilt is essentieel, zowel voor de organisatie als voor de didactiek.
Het samen opstellen van regels voor de lessen voorkomt ongewenst gedrag, het vastleggen van taken met de vrijwilliger voorkomt irritatie.
Onder didactiek valt het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de cursisten. Daarbij is het geven van verantwoordelijkheid bij het leerproces belangrijk voor motivatie en betrokkenheid.

Berrocal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
    • View Profile
Re: klassenmanagement, hoe organiseer ik mijn lessen?
« Reply #1 on: February 07, 2018, 09:21:19 »
I want to know the source of the information.