Auteur Topic: Inzagerecht bij inburgeringsexamen  (gelezen 1980 keer)

Ad Appel

  • Newbie
  • *
  • Berichten: 33
    • Ad Appel Taaltrainingen
Inzagerecht bij inburgeringsexamen
« Gepost op: maart 31, 2015, 15:19:16 »
Hieronder publiceer ik met goedvinden van de schrijver (collega) Marc van der Schouw zijn brief aan fractievoorzitter Marcouch. Marc van der Schouw is lid van de PvdA. Marcouch en Asscher weigeren het inzagerecht voor kandidaten van het inburgeringsexamen te regelen. Hun argument is dat dit minstens 80 miljoen euro zou kosten.
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/03/30/kamerbrief-naar-aanleiding-van-algemeen-overleg-inburgering.html

Geachte heer Marcouch, (Beste Ahmed),


U heeft mij bevestigd dat het zou gaan om een bedrag van 80 miljoen euro om deze moties uit te voeren.
Het betreft de moties inzagerecht inburgeringsexamen en beoordelingskader inburgeringsexamens aan kandidaten/inburgeraars

Nog even de belangrijkste zaken op een rijtje:

De moties zijn door het PvdA-congres januari 2015 aangenomen.
De minister leeft deze moties niet na, dus weigert de congresbeslissing na te leven omdat uitvoering van deze moties 80 miljoen euro zou kosten, dit ondanks de vurige slotrede van Mariette Hamers aan het einde van de tweede congresdag dat het congres allesbepalend is voor het beleid van de partij.
In feite zegt de minister hiermee dat het maken van extra inburgeringsexamens 80 miljoen euro zou kosten. Enkele examentjes op basaal A2 - niveau Nederlands, mijn gezonde verstand zegt dat dit nooit 80 miljoen euro kan kosten.
Op mijn vraag of u dit een realistische aanname vindt, hoorde ik ook grote twijfel bij u, docenten maken ieder jaar vele examens maar krijgen daarvoor geen miljoenen euro’s salaris, zij doen dit tegen een normaal CAO-salaris.
Uiteraard rijst nu ook bij velen de vraag hoeveel de 10 bestaande examens (4 openbaar voor oefening en 6 geheim voor afname) hebben gekost, hebben deze examens dan ook miljoenen gekost?
Ditzelfde geldt voor het arbeidsmarktportfolio, hoeveel hebben deze 8 m.i. bureaucratische resultaatskaarten de belastingbetaler gekost?
Mijn vraag blijft waarom dit zo ongelooflijk duur is. Is dat alleen omdat deze examens in tegenstelling tot bijvoorbeeld universitaire rechten- en artsenexamens wetenschappelijk gevalideerd moeten zijn?
Waarom zijn universitaire examens waarbij het om wezenlijke beroepen als arts gaat, dan niet wetenschappelijk gevalideerd?

Waar gaan deze inburgeringsexamens in feite om. Het doel is dat de inburgeraar op CEFR-A2 niveau een klein beetje Nederlands beheerst, hij is dan niet zelfredzaam en zal nog vaak een beroep moeten doen op welwillende buren. Pas bij niveau B1 is er sprake van zelfredzaamheid, maar het verschil tussen niveau A2 en B1 is groot.

Wat mij steekt is, dat de minister het congres niet respecteert en dat volstrekt in het vage blijft waarom dergelijke zaken (een paar simpele examentjes op A2 niveau met een inzagefaciliteit) 80 miljoen euro moeten kosten en er ook volstrekt geen inzage is in de kosten tot nu toe. De minister dient immers verantwoording (tot op de laatste cent nauwkeurig) af te leggen over de besteding van onze belasting- en gemeenschapsgelden, zeker in een tijd van crisis waarin velen door gebrek aan inkomen op de voedselbank (eufemisme voor gaarkeuken) zijn aangewezen.

Indien deze extreem hoge kosten verband houden met private aanbestedingen, (u vertelde mij dat die bureautjes veel geld kosten), zijn er tal van andere mogelijkheden om het inburgeringssysteem doelmatiger en veel goedkoper te organiseren, bijvoorbeeld de examinering onderbrengen bij een universiteit of Hogeschool bij een Nt2- docententeam dat gewoon tegen CAO salaris werkt. Dit kost zeker geen 80 miljoen bij toekenning van het inzagerecht dus naleving van de moties.

Ik roep je dus als verantwoordelijk Kamerlid en portefeuillehouder inburgering in mijn hoedanigheid als PvdA-lid van harte op om binnen korte tijd exact te achterhalen en mede te delen wat al die inburgeringsaanbestedingen tot op heden hebben gekost, hoe die kosten zijn samengesteld en hoe de meerkosten van inzagerecht van 80 miljoen euro zijn samengesteld.

Met vriendelijke groet,
Marc van der Schouw Lid PvdA Afdeling Dordrecht
Ad Appel Taaltrainingen