Auteur Topic: Bijeenkomst BVNT2 op 11 september - over inzagerecht (brief Marc van der Schouw  (gelezen 1544 keer)

Ad Appel

  • Newbie
  • *
  • Berichten: 33
    • Ad Appel Taaltrainingen
Aan : Bestuur BV NT2
 
Geachte heer Van Eerd,
 
Hierbij geef ik mij vanzelfsprekend op voor de studiedag over inzagerecht in september 2015, ik verneem van u de precieze tijd en datum nog. Ik zal zeker het woord voeren over dit thema.
Ik vind het prima dat er een studiebijeenkomst van de BV NT2 over inzagerecht wordt gehouden.  Echter, dit doet niets af aan een democratische ledenraadpleging over dit onderwerp
onder de leden van de BV NT2 zoals eerder verzocht.  Ik en vele andere leden voelen zich niet vertegenwoordigd door de door de BV NT2 uitgedragen standpunten  over inzagerecht richting politiek.
 
Naar aanleiding van mijn laatste e-mail aan het BVNT2-bestuur reageert dhr. Verhallen  als volgt over de bewaartermijnen van de staatsexamens I en II  en inburgeringsexamens:
 “Verder: wij waren niet van plan om de bewaartermijn te veranderen. Dat geldt voor het College en waarschijnlijk ook voor de minister. Die wetswijziging zal er dus zeer waarschijnlijk niet komen. Het zou er natuurlijk ook erg potsierlijk uitzien als we de minister en haar ambtenaren, de 2e kamer, de 1e kamer en de koning aan het werk zouden zetten om een wetswijziging door te voeren omdat er een docent in het land is die heeft bedacht dat 3 jaar hier beter staat dan 6 maanden of 50 jaar. Elke rationale ontbreekt.”

Het gaat m.i. niet om een wetswijziging maar om de wijziging van een Amvb, namelijk artikel 6.7 uit het Besluit Inburgering: Artikel 6.7
Het Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen wordt opgeheven op 1 januari 2057.
Een wijziging van een Amvb is minder omvattend dan een de wijziging van een formele wet.

Ik had dit voorstel alleen maar gedaan omdat er rechtsongelijkheid tussen inburgerings- en staatsexamenkandidaten bestaat op dit terrein. Inburgeringsexamens worden namelijk 50 jaar bewaard, terwijl staatsexamens NT2 een bewaartermijn van 6 maanden kennen, een nogal groot verschil. Beide examens leiden tot een legale verblijfsstatus dus hebben voor het vreemdelingenrecht hetzelfde gevolg.
Het is niet dat een 'een docent' dit beter vindt, maar het gaat om het juridische gelijkheidsbeginsel. Een rationale ontbreekt hier dus zeker niet. Bovendien staat de bewaartermijn naar mijn weten alleen genoemd in de betreffende examenreglementen, voor wijziging van deze reglementen is geen wetswijziging nodig.
 
Ik zie uw reactie over de ledenraadpleging tegemoet.
 
 
Met vriendelijke groet,
Marc van der Schouw -  Lid BV NT2
 
Met name onderstaande uitspraak mag wat mij betreft, het uitgangspunt worden van de studiebijeenkomst.
Een examen dat geen inzagerecht verdraagt, is per definitie een slecht examen.
Ad Appel Taaltrainingen