Auteur Topic: Bijeenkomst BVNT2 op 11 september - over inzagerecht  (gelezen 1802 keer)

Ad Appel

  • Newbie
  • *
  • Berichten: 33
    • Ad Appel Taaltrainingen
Bijeenkomst BVNT2 op 11 september - over inzagerecht
« Gepost op: september 06, 2015, 22:32:05 »
Aan:  Bestuur BV NT2
 
Geachte heer Van Eerd,
 
Ik heb mij opgegeven voor de studiedag op 11 september en zie tot mijn verbazing dat het  thema inzagerecht helemaal niet in het programma is opgenomen. Dit is in lijnrechte tegenspraak met uw opmerking in uw onderstaande e-mail:  Op die bijeenkomst is er ook voor u een groot platform van NT2-docenten die zouden kunnen kennis nemen en reageren op uw persoonlijke opvattingen aangaande het inzagerecht, e.d. We zullen proberen daarvoor ruimte vrij te maken in het programma.” Naar ik begrijp sta ik ook niet bij de sprekers gepland. Mocht het BV NT2 bestuur  het onderwerp om welke reden dan ook niet willen bespreken,  moet er een ledenraadpleging plaatsvinden.
Is dit onderwerp inzagerecht bij inburgeringsexamens politiek gevoelig voor de BV NT2?
 
Het programma staat hieronder weergegeven en ik vind hier niets over het thema inzagerecht bij inburgeringsexamens.
 
Ik zie uw reactie tegemoet,
 
met vriendelijke groet,
 
Marc van der Schouw
Ad Appel Taaltrainingen

Ad Appel

  • Newbie
  • *
  • Berichten: 33
    • Ad Appel Taaltrainingen
Re: Bijeenkomst BVNT2 op 11 september - over inzagerecht
« Reactie #1 Gepost op: september 14, 2015, 13:43:51 »
Het is fijn dat het inzagerecht bij de bijeenkomst van de BVNT2 op 11 september ter discussie is gekomen.
Dat is een begin.
Dat recht moet er namelijk ooit komen, ongeacht hoe (on-)nuttig sommige deskundigen dit zeggen  vinden.
Dat is namelijk nogal hautain en verstoken van ieder besef van de dagelijkse realiteit van ons vakgebied.
Het gaat om een heel normaal recht.
En zeker is dat recht van belang voor mensen die hun verblijfsstatus moeten ontlenen aan het succesvol afleggen van het examen.
Inzage door een onafhankelijke derde (?) is een eerste stap, maar uiteindelijk zal het examen echt voor de bijl moeten. Deelnemers aan een examen hebben recht op feedback. Als je zakt voor een examen, wil je weten wat je fout gedaan hebt. Dat vinden wij voor onze kinderen die het VWO-examen doen de normaalste zaak van de wereld, dus waarom zou dat voor buitenlanders die het inburgeringsexamen (moeten) doen niet gelden?
Kandidaten voor het inburgeringsexamen vinden zonder uitzondering dat zij dit inzagerecht moeten hebben.
Het gaat niet aan om dan maar te roeptoeteren dat deze mensen dom zijn en niet weten wat goed voor hen is.

De BVNT2 moet kritische geesten de ruimte geven om de belangen van de inburgeraars aan de orde te stellen.
Want van Sible Andringa moeten de inburgeraars het niet hebben. Zijn academische verhandeling op 11/9 over de afweging transparantie/kwaliteit/nut komt eerder intimiderend over, waarbij het vooral de bedoeling lijkt om andersdenkenden de mond te snoeren.
Dat zal niet lukken, hoor.
Daarvoor is de roep om inzagerecht te helder, te begrijpelijk.

Het gebrek aan inzagerecht komt duidelijk naar voren in het ontzettend 'spannende' onderzoek van ICE naar het werk van, jawel, ICE.
De slager keurt het eigen vlees, want zo gaat dat bij gebrek aan inzage door onafhankelijken.
Ik vind het heel spannend als ik dit lees en ik vraag me af of er bij de geslaagde bijeenkomst geen kritische vragen over deze gang van zaken gesteld zijn.
Aan de ene kant hebben we dus de conclusie dat het examen altijd gedeugd heeft (A2=A2), want ja, dat heeft ICE onderzocht.
Aan de andere kant heeft ICE besloten dat zij het examen nu iets eenvoudiger gaat maken. Dus was A2 toch niet A2? Wat raar! En waarom is dat onderzoek niet uitgedeeld? En waarom krijgt een onafhankelijke derde partij niet onmiddellijk opdracht om dit 'kritische' en onzelfzuchtige navelstaren van ICE eens onder de loep te nemen?

Tenslotte ook nog maar iets over die vermaledijde portfolio's. 97% slaagt, waarmee is aangetoond dat het een prachtig onderdeel van het inburgeringsexamen is. Wie heeft om dit rare portfolio gevraagd? Het portfolio is voor veel kandidaten vernederend. Voor anderen kan het nuttig zijn, maar het heeft echt niets te maken met NT2 of taalonderwijs, of inburgering. Het is een taak van UWV om dergelijke onderzoeken naar iemands werkmotivatie en werkcultuur te doen (nou ja, misschien), maar niet een taak voor ons als docent.
Natuurlijk liggen overal lieden op de loer die een slaatje proberen te slaan uit dit soort nieuwe verplichtingen: re-integratiebedrijven bijvoorbeeld. Zij zijn het natuurlijk roerend met mij eens als ik zeg dat dit portfolio-gedoe niet mijn werk hoort te zijn.

Ik vind dat de BVNT2 harder moet werken aan het openbaar maken van belangrijke data die ons beroep aangaan.
Zelf doe ik mijn best om degenen die volgens mij invloed kunnen hebben in beweging te krijgen.
Helaas was ik afgelopen vrijdag niet ter plekke vanwege persoonlijke omstandigheden, maar dat zal de volgende keer hopelijk anders zijn.
Ad Appel Taaltrainingen