Author Topic: Weinig succes voor het inburgeringsexamen ....  (Read 817 times)

Ad Appel

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 54
    • View Profile
    • Ad Appel Taaltrainingen
Weinig succes voor het inburgeringsexamen ....
« on: November 01, 2015, 15:51:18 »
Weinig mensen zijn geslaagd - 18% - voor inburgeringsexamen. (RTL-nieuws - Volkskrant).
Al in januari 2015 bij een eerder debat in de Tweede Kamer was het duidelijk dat dit percentage laag zou uitvallen.
En nu in november 2015 is er geen verbetering te bespeuren.
Formeel is 100% van de bedoelde groep nog steeds op tijd:
pas vanaf 1 januari 2016 is de 3-jaren termijn voor de verplichte inburgering voor de eersten in deze groep die valt onder de wet van na 1-1-2013 verstreken.
Vanaf 1-1-2016 kunnen we pas echt zeggen hoe veel/weinig inburgeringsplichtigen feitelijk aan de drie-jaren termijn voldoen.

Tot 1-1-2013 was de termijn 3,5 jaar - ook in die tijd hebben heel veel mensen niet aan hun plicht voldaan.
Ik weet niet hoe groot het percentage bij deze groep was/is.
Van deze groep zijn inmiddels door de verantwoordelijke gemeentes de meeste inburgeringsplichtigen die niet aan hun plicht hebben voldaan, keurig onder het tapijt geveegd - de gemeentes geven niet graag toe dat zij gefaald hebben.

Over (deze schrikbarende) cijfers valt veel/weinig te zeggen.
Maar 1 ding is duidelijk: heel veel verplichte inburgeraars doen er veel te lang (drie jaar!) over om te slagen voor hun inburgeringsexamen.
Te lang, vind ik, want het taalniveau A2 is bedenkelijk laag.
Het is veel te laag om zelfstandig in Nederland te kunnen functioneren.

Binnen de groep verplichte inburgeraars zijn er twee relevante groepen te onderscheiden:
1 - buitenlandse partners van Nederlanders - (in 2013 naar schatting 6000) - zij moeten hun eigen scholing betalen en zij vinden dat vaak te duur.
2 - vluchtelingen - (in 2013 slechts 3000-4000). Zij krijgen een 'beurs' van 10.000 euro om hun lessen mee te betalen.

In de komende jaren mogen we hopen dat het slagingspercentage gaat oplopen.
Onder meer vanwege de financiële faciliteiten voor de naar verhouding toenemende groep vluchtelingen-inburgeraars.
Zij kunnen met het geld dat zij krijgen (zonder dat zij overigens verplicht worden om te slagen voor het inburgeringsexamen) goed uit de voeten om in drie jaar tot niveau A2 te geraken.
Kan zijn, dat velen van hen moeite hebben om te slagen, maar een deel van hen zal toch wel slagen dankzij het vele geld.
Het is daarbij te hopen dat het geld ook echt aan onderwijs word besteed en niet aan salarissen van malafide ondernemers/instellingen die vluchtelingen vooral zien als een 'vette buit'.
Minister Asscher zal dan - als het slagingspercentages omhoog is gegaan - over een jaar zeggen: 'zie je nou wel - het gaat de goede kant op' - dat laatste zegt hij heel vaak!

Mijn commentaar: 3 jaar is zorgwekkend lang voor jonge mensen om een taalniveau van het Nederlands te bereiken waarmee zij in Nederland niet zelfstandig uit de voeten kunnen.
Kennelijk is Nederlands moeilijk.
Veel jonge en in principe veelbelovende en zeker ook ambitieuze nieuwkomers zullen in Nederland in die 3 jaar nare en frustrerende ervaringen opdoen met betrekking tot onze 'open samenleving'.
Velen van hen kunnen in het Arabisch of in het Engels of in het Chinees goed communiceren. En zij zouden bijvoorbeeld Nederlandstalige deskundigen kunnen inhuren om hen te helpen met het bereiken van hun doelen.
Maar zij zullen het zelf in het Nederlands niet redden.
Zij zullen hulp moeten blijven inroepen van Nederlanders, bijvoorbeeld bij het invullen van de belasting-papieren of andere documenten, of zij zullen geen goede e-mails kunnen maken in het Nederlands.
Ik vind dat geen probleem en we zullen op den duur het verplichte inburgeringsexamen overboord (moeten) zetten.
Ik vind het inburgeringsexamen volstrekt onaanvaardbaar om het te gebruiken als toelatingsmechanisme of als dreigend en demoraliserend pesterijtje van de Nederlandse politiek.
Ad Appel Taaltrainingen