Author Topic: Specialisatie tot docent NT2 bij het Talencentrum in Groningen  (Read 1076 times)

Margaret van der Kamp

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile
Specialisatie tot docent NT2

Met ingang van februari 2016 biedt het Talencentrum van de Rijksunivesiteit Groningen een specialisatie Nederlands als tweede taal aan voor aankomend docenten NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen.

Doel
Het doel van de specialisatie is om deelnemers uit te rusten met de kennis en ervaring die nodig zijn om zelfstandig als docent NT2 te werken.

Doelgroep en toelatingseisen
U kunt zich inschrijven voor de specialisatie indien u een taalopleiding hebt afgerond en een didactische aantekening / onderwijsbevoegdheid hebt. Als u niet voldoet aan deze toelatingseisen en denkt dat u – gezien uw werkervaring – toch geschikt bent om als docent NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen te werken, vindt er een intakegesprek plaats.

Data, tijden, locatie
De specialisatie bestaat uit 16 wekelijkse bijeenkomsten, op dinsdagen, steeds van 18.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens de reguliere schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op 16 februari. De laatste bijeenkomst is op 14 juni. In de zomer van 2016 werkt u verder aan uw portfolio. De beoordeling van uw portfolio en een afsluitende bijeenkomst vinden plaats in september 2016. De locatie is in het centrum van de stad Groningen.

Inhoud
In de bijeenkomsten krijgt u theorie en worden er opdrachten besproken. De specialisatie is onderverdeeld in thematische blokken. In het eerste blok maakt u kennis met het vakgebied NT2 en bereidt u zich voor op de stage. De blokken twee en drie staan in het teken van de vaardigheden spreken, lezen, schrijven en luisteren. Hierbij is ook veel aandacht voor bestaand lesmateriaal, zelf lesmateriaal ontwikkelen, ICT-mogelijkheden en toetsing, evaluatie en self-assessment. In blok vier staat vooral uw rol als docent centraal. U leert hoe u uw kennis en vaardigheden als docent NT2 kunt optimaliseren. In dit laatste blok worden ook opnames van uw lessen besproken. In de specialisatie komen uiteraard ook (inter)culturele issues aan de orde.

Stage
Vanaf het tweede blok (half maart 2016) loopt u stage. U zoekt zelf een stageadres, waar u begeleid wordt door een vakdocent aldaar.

Studielast
De totale studielast is 400 uur: 64 contacturen, 136 zelfstudie-uren en 200 stage-uren, waarvan u 40 uur zelf lesgeeft.

Cursusleiding
De docenten van de specialisatie zijn ervaren docenten NT2 bij het Talencentrum RUG of universitair (hoofd)docent / onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Certificaat
U ontvangt een certificaat als u 75% aanwezig bent geweest bij de bijeenkomsten, stage hebt gelopen én een compleet portfolio hebt ingeleverd. Op het certificaat worden de beoordelingen voor de stage en het portfolio opgenomen.

Aantal deelnemers en plaatsing
Het minimumaantal deelnemers is 6, het maximumaantal deelnemers is 20. Bij minder dan 6 deelnemers, wordt de specialisatie in aangepaste vorm aangeboden.

Plaatsing op volgorde van aanmelding. 

Kosten
De kosten van de specialisatie bedragen € 2150-, (inclusief  reader). Voor boeken moet u op een bedrag van € 75,- rekenen.

Meer informatie en intakegesprek
Voor meer informatie  en voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek kunt u contact opnemen met: Margaret van der Kamp, m.h.m.van.der.kamp@rug.nl

Inschrijven
U kunt zich tot en met 20 januari 2016 inschrijven op:  http://www.rug.nl/society-business/language-centre/language-courses-and-communication-training/dutch-for-native-speakers/specialisatie-docent-nt2/