Auteur Topic: Inzagerecht bij inburgeringsexamen is een feit - overwinning voor kandidaten!  (gelezen 1591 keer)

Ad Appel

  • Newbie
  • *
  • Berichten: 33
    • Ad Appel Taaltrainingen
Ondanks aanvankelijke tegenstand van de bvnt2 (Simon Verhallen) is nu toch het inzagerecht bij het inburgeringsexamen een feit.
Vooral dankzij de inzet van collega Marc van der Schouw is het gelukt om dit inzagerecht te krijgen.
Het is belangrijk voor kandidaten om meer inzicht te krijgen in waarom zij hun onvoldoendes krijgen.

Het gaat (nu nog) om een 'indirect' inzagerecht en in de praktijk zal het niet altijd makkelijk blijken om de tekortkomingen van poetsbeoordelingen boven water te krijgen.
Maar het is een belangrijke stap.
Uiteindelijk moet het natuurlijk ook mogelijk zijn voor kandidaten en hun docenten om onmiddellijk na de examens zelfstandig de examens in te kunnen zien.
Het indirect inzagerecht betekent dat het College van Examens in overleg met de kandidaat die dit wenst iemand aanwijst die beoordeelt of alles in de haak is.
Hoe vaker dit (indirecte) inzagerecht wordt gevraagd, hoe meer de noodzaak tot direct inzagerecht duidelijk wordt.


"Een kandidaat die gebruik wil maken van het inzagerecht, dient daartoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek bij het College voor examens in te dienen.
Wanneer een kandidaat naar het oordeel van het College gegronde redenen heeft om te betwijfelen of zijn/haar examenwerk op de juiste wijze is verwerkt, kan het besluiten het werk te laten inzien door een, na overleg met de kandidaat, aan te wijzen persoon.
Door middel van inzage wordt gecontroleerd of het complete werk, zoals bedoeld en ingeleverd door de kandidaat, bij de beoordeling is betrokken.
Daarnaast wordt nagegaan of de antwoorden van de kandidaat bij de examenonderdelen lezen en luisteren respectievelijk de scores die door de door de commissie aangewezen beoordelaars zijn toegekend voor de examenonderdelen spreken en schrijven, volledig en op de juiste wijze zijn verwerkt."
Ad Appel Taaltrainingen